Montaże

Regały paletowe 

Nadają się do optymalnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej. Wymiary ram i belek nośnych są dostosowane do wymiarów palety „EURO” (120x80 cm). Skok perforacji  co 70 mm ułatwia swobodne dostosowanie trawersów do wymaganej wysokości. Regały paletowe stosowane są do składowanie różnego rodzaju towarów w farmie spaletyzowanej lub spakietyzowanej. Budowa regałów paletowych oparta jest na tych samych standardowych elementach, a szeroka gama akcesorii zapewni w pełni wykorzystanie walorów tego systemu. Moduł regału paletowego składa się z pionowych ram o różnej wysokości (w zależności od potrzeb klienta) i poziomych trawersów wykonanych z zamkniętego profilu z zimnowalcowanej stali. Ich głównym zastosowaniem są magazyny z ciężkim towarem składowania. W tym systemie można również zastosować wypełnienie między trawersami półkami stalowymi, kratownicą stalowa lub płytą wiórowa, co znacznie podniesie wytrzymałość i funkcjonalność regału.

Regały półkowe

Służą do ręcznego składowania różnego typu towarów o średnim ciężarze i gabarytach . Jest to bardzo elastyczny i ekonomiczny sposób składowania wykorzystywany w warsztatach, magazynach, punktach sprzedaży, biurach, garażach.  Zaletą tego systemu jest dowolna konfiguracja  wysokości ustawień półek. Istnieje również możliwość rozbudowy i przekształcenia systemu tak aby spełniał indywidualne potrzeby klienta.

Regały wjezdne

Driv-in  przeznaczone są do składowania dużych partii towaru.  Zapewniają maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej dzięki temu, że korytarze transportowe ograniczone są do minimum, a regały stoją blisko siebie.  
Zalety systemu
- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości, przystosowania do dużych obciążeń
- •wykorzystanie wysokowytrzymałościowych  profili
- możliwe magazynowanie towaru wzdłuż, wszerz lub mieszane
- blokowe składowanie towaru
- obowiązuje zasada LIFO (last in, first out) ostatnie przyszło, pierwsze wyszło.
- możliwość modyfikacji systemu i dostosowanie do potrzeb klienta

Regały wspornikowe oferowane przez naszą firmę służą do składowania wszelkiego rodzaju towarów niemieszczących się w zakresie jednostkowym dostępnych trawersów  innych systemów regałowych. Wykorzystuje się je do składowania materiałów dłużycowych takich jak: rury, pręty, płyty, profile, deski. System ten pozwala na precyzyjne dostosowanie wymiarów i  nośności wspornika do towaru jaki będzie składowany na danym regale. Dopuszczalne obciążenie regału uzależnione jest od odstępu miedzy ramionami, wysokości regału i długości ramion.  W zależności od potrzeb klienta wspornik może być montowany do podłogi bądź do ściany.
 Przy składowanym lżejszym materiale wspornik może być wolnostojący przez co można go w każdej chwil ustawić w innym miejscu.  System ten znajduje zastosowanie w wewnątrz, jak i na zewnątrz magazynów, warsztatów jak również na placach składowych. Stosowane materiały konstrukcyjne zapewniają wytrzymałość  systemu oraz małą podatność na szkodzenia związane z eksploatacją regału.

Zabudowy piętrowe

Zapewniają maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej.  System tworzy się poprzez połączenie funkcjonalności regałów półkowych oraz  wytrzymałości regałów paletowych.  Stalowe pomosty i schody nadbudowane na istniejący magazyn stosowane w tym systemie pozwalają na jeszcze lepsze zagospodarowanie powierzchni magazynowej. Korytarze wewnątrz systemu wykonane są z wysokiej jakości ocynkowanej kraty pomostowej WEMA lub antypoślizgowej płyty wiórowej. Zabudowy piętrowe są doskonałym rozwiązaniem w magazynach o różnym asortymencie składowania. Antresole magazynowe spełniają funkcję efektywniejszego zagospodarowania powierzchni magazynowej i produkcyjnej w pełni wykorzystując wysokość hali.  Są to stalowe konstrukcje jedno lub kilku poziomowe służące do składowania towarów.  Tego typu podesty mogą mieć zastosowanie jako powierzchnie: magazynowe, produkcyjne, biura czy pomieszczenia socjalne w magazynach, warsztatach i innych składach.
Zalety:
- trwała i stabilna konstrukcja o wysokiej nośności
- łatwy montaż i możliwość rozbudowy antresoli
- wielopoziomowość magazynu
- różne rodzaje wypełnień ( np. krata pomostowa, panele stalowe, płyty wiórowe)
- duża rozpiętość słupów nośnych
- zachowanie niezbędnych wymogów bezpieczeństwa